UCL Discovery
UCL home » Library Services » Electronic resources » UCL Discovery

Genel Anlamdaki Bozulmalar Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması = The Reliability and Validity Study of the Turkish Version of the Global Meaning Violation Scale

Acet, Pinar; Aydoğdu, Burcu Ebru; Dirik, Gülay; (2020) Genel Anlamdaki Bozulmalar Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması = The Reliability and Validity Study of the Turkish Version of the Global Meaning Violation Scale. Nesne Psikoloji Dergisi , 8 (18) pp. 422-440. 10.7816/nesne-08-18-05. Green open access

[thumbnail of 1578163880.pdf]
Preview
Text
1578163880.pdf - Accepted Version

Download (564kB) | Preview

Abstract

Psikolojik bir kavram olan anlam, ilişkileri ya da fikirleri öngörülebilir ve istikrarlı olarak birbirine bağlamamızı sağlayan zihinsel bir temsildir. Yüksek düzeyde stresli ya da travmatik yaşam olayları kişilerin dünyayı, kendilerini ve diğerlerini anlamaya dair genel bir çerçeve sağlayan genel anlamlarını (inançlar ve hedefler gibi) bozabilmektedir. On üç madde ve üç alt ölçekten (inançlardaki bozulmalar, içsel hedeflerdeki bozulmalar ve dışsal hedeflerdeki bozulmalar) oluşan Genel Anlamdaki Bozulmalar Ölçeği (GABÖ) travmatik ya da stres verici bir yaşam olayına maruz kalmanın ardından, genel anlamda meydana gelen bozulmaları değerlendirmektedir. Mevcut çalışmada GABÖ Türkçeye çevrilmiş ve ölçeğin psikometrik özellikleri 564 kişiden oluşan yetişkin örnekleminde incelenmiştir. GABÖ Türkçe forumunun, orijinal formuna benzer şekilde üç faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Ölçeğin geçerliğini değerlendirmek amacıyla SDÖ, DASÖ-21, TSSB-Sivil ve olayın algılanan stres vericilik düzeyi ile GABÖ’nün toplam puanı ve alt ölçek puanları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Psikometrik analizler sonucunda ölçeğin eş zamanlı, ayırt edici ve artımlı geçerliğini destekleyen bulgulara ulaşılmıştır. GABÖ’nün GABÖ Türkçe formunun tatminkar düzeyde iç tutarlılık ve test-tekrar test güvenirliğinin olduğu belirlenmiştir. Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ölçeğin tamamı, GABÖ-İnanç, GABÖ-İçsel ve GABÖ-Dışsal boyutları için sırasıyla .85, .77, .79 ve .87; test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise sırasıyla .79, .79, .68 ve .66 olarak bulunmuştur. Sonuçlar GABÖ’nün Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermiştir. = As a psychological concept, meaning is a mental representation that enables us to connect relations or ideas predictably and stably. Highly stressful or traumatic life events may violate individuals’ global meaning (such as beliefs and goals) that provide a general framework to understand the world, themselves, and others. The Global Meaning Violation Scale (GMVS), consisting of 13 items and three subscales (belief violations, intrinsic goal violations and extrinsic goal violations), assesses violation in global meaning after exposure to a traumatic or stressful life event. In the present study, GMVS was translated into Turkish, and the psychometric properties of the scale were examined in a sample of 564 adult sample. Similar to the original form of the scale, the GMVS Turkish form consists of three factors. In order to evaluate the validity of the scale, the relationship between the SAM, DASS-21, PTSD Checklist-Civilian, perceived stressfulness of the event and the total score of GMVS and its subscales scale was examined. As a result of psychometric analyses, findings supporting the concurrent, distinctive, and incremental validity of the scale were obtained. It is found that the Turkish version of GMVS has satisfactory internal consistency and test-retest reliability. Cronbach alpha coefficients of the whole scale, GMVS-Beliefs, GMVS-Intrinsic and GMVS-Extrinsic were found to be .85, .77, .79 and .87 respectively; the test-retest reliabilities were found to be .79, .79, .68 and .66, respectively. The results showed that the Turkish form of the GMVS is a valid and reliable scale.

Type: Article
Title: Genel Anlamdaki Bozulmalar Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması = The Reliability and Validity Study of the Turkish Version of the Global Meaning Violation Scale
Open access status: An open access version is available from UCL Discovery
DOI: 10.7816/nesne-08-18-05
Publisher version: http://dx.doi.org/10.7816/nesne-08-18-05
Additional information: © 2020 nesnedergisi. Bu makale Creative Commons Attribution (CC BY-NC-ND) 4.0 lisansı ile yayımlanmaktadır.
Keywords: Genel Anlamdaki Bozulmalar Ölçeği, genel anlam, geçerlik, güvenirlik = Global Meaning Violation Scale, global meaning, validity, reliability
UCL classification: UCL
UCL > Provost and Vice Provost Offices > School of Education
UCL > Provost and Vice Provost Offices > School of Education > UCL Institute of Education
UCL > Provost and Vice Provost Offices > School of Education > UCL Institute of Education > IOE - Psychology and Human Development
URI: https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10163932
Downloads since deposit
11Downloads
Download activity - last month
Download activity - last 12 months
Downloads by country - last 12 months

Archive Staff Only

View Item View Item