UCL logo

UCL Discovery

UCL home » Library Services » Electronic resources » UCL Discovery

Plannen voor mensen : handboek sociaal-ruimtelijke planning

Loopmans, M; Leclercq, E; Newton, C; Raeymaekers, K; (2011) Plannen voor mensen : handboek sociaal-ruimtelijke planning. Garant: Antwerpen.

Full text not available from this repository.

Abstract

Sinds het begin van het nieuwe millennium is stadsontwikkeling steeds vaker synoniem voor stedenbouw. Daarmee stijgen de verwachtingen van stedenbouw. Van de grote bouwwerven in onze steden wordt nu ook steevast een belangrijke maatschappelijke meerwaarde ge�ist. Deze publicatie gaat in op de praktische en procedurele uitdagingen die hiermee gepaard gaan. Als eerste Nederlandstalige handboek voor ‘sociaal-ruimtelijke planning’ wil dit boek architecten en stedenbouwkundigen wapenen voor de nieuwe sociale opdracht die ze krijgen. Tegelijk richt dit boek zich tot professionals actief in de ‘sociale sector’: opbouwwerkers, buurtwerkers, jeugdwerkers, buurtregisseurs, integrale veiligheidsco�rdinatoren... De auteurs gaan er vanuit dat de stedenbouw van de toekomst nog sterker interdisciplinair zal worden. Willen stedenbouwkundige projecten een maatschappelijke meerwaarde realiseren, dan zal de samenwerking met sociale professionals moeten worden versterkt. Met dit boek willen de auteurs beide groepen helpen om samen te werken, om zo meer te halen uit stedenbouwkundige projecten: stenen, maar voor mensen. De tekst biedt een overzicht van de meest actuele wetenschappelijke kennis over de interactie tussen bebouwde omgeving en sociale praktijken en processen als ontmoeten, veiligheid, sociale cohesie. Op basis van een langlopende samenwerking met de cel sociale planning van de Stad Antwerpen werd bovendien een methodiek ontwikkeld voor sociaal-ruimtelijke planning. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden wordt uitgelegd hoe op verschillende momenten van het ruimtelijk planningsproces de samenwerking tussen sociale en stedenbouwkundige professionals kan worden verbeterd en hoe de kennis van sociale professionals gevaloriseerd kan worden in betere, meer sociale stedenbouwkundige projecten.

Type: Book
Title: Plannen voor mensen : handboek sociaal-ruimtelijke planning
ISBN-13: 9789044128055
Additional information: Monograph
Keywords: urban planning, urban development, urban society, social processes, urban renewal, social policy, social development, stedelijke planning, stadsontwikkeling, stedelijke samenleving, sociale processen, stadsvernieuwing, sociaal beleid, sociale ontwikkeling
UCL classification: UCL > School of BEAMS
UCL > School of BEAMS > Faculty of the Built Environment
UCL > School of BEAMS > Faculty of the Built Environment > Development Planning Unit
URI: http://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1365597
Downloads since deposit
0Downloads
Download activity - last month
Download activity - last 12 months
Downloads by country - last 12 months

Archive Staff Only

View Item View Item